V�tejte na str�nk�ch spolku Leskl� koule z Dobr� Vody pod Jalov�m vrchem (d��ve u Pacova), na kter�ch se dozv�te n�co o spolku a jeho aktivit�ch.

8. 8. 2020 Setk�n� na Jalov�m vrchu


15.00 hod.

22. 12. 2020 Koncert: Sl�vek Klecandr

Oboroh
20.00 hod. T��da b�val� �koly

Dobrovodsk� �kola, d�ji�te v�t�iny akc�
Dobrovodsk� �kola, d�ji�te v�t�iny akc�

P�ejete si b�t informov�n(a) o na�ich akc�ch? Po�lete n�m sv�j emajl.
V� e-mail:
Pozn�mka